Tarkvarameeskond tutvustas iseauto objektituvastuse ning objektide asukoha määramise lahendust

Posted on Posted in blog

North Star AI konverentsi messialal tutvustasid Iseauto tarkvarameeskonna liikmed Madis Krinal, Artur Vainola ja Mihkel Väli iseauto objektituvastuse ning objektide asukoha määramise lahendust. Demonstratsioonis oli kasutusel VLP-16 lidar objektide kauguste hindamiseks ning sügavatel neuronvõrkudel videopildist reaalajas inimesi tutvustav lahendus. Videost tuvastatud inimesed projitseeriti lidari mõõtmistele vastavalt kolmedimensioonilisse ruumi ja tähistati reaalajas ümbritsevate kastidega.

Kontrollerite tarkvara arendus

Posted on Posted in blog

Kontrollerite riistvara ja tarkvara arendusega tegelev meeskond on Iseauto projektis kaasas olnud juba projekti algusest peale. Algselt 2-3 liikmeline meeskond on hetkel kasvanud 7-liikmeliseks. Meie peamiseks ülesandeks on madala taseme kontrollerite tarkvara arendus, kus tuleb üle võtta auto kõik peamised auto juhtsignaalid, vajadusel neid kohendades või siis täiesti uuesti välja arendadas. Sealjuures peame tagama, et auto juhtimine toimuks sujuvalt ja ohutult. Sellega seoses tegeleb osa meie meeskonnast näiteks auto kinemaatika simulatsioonikeskkonna väljatöötamisega, mis aitab auto juhtalgoritme efektiivsemalt välja töötada. Kuna auto juhttarkvara peab olema töökindel igas olukorras, siis eraldi inimene tegeleb spetsiaalselt tarkvara testimisega, et juba eos tuvastada võimalikud veaolukorrad. Samamoodi oleme vahelüliks tarkvara ja elektroonika meeskonnale kuna tarkvara poolt saadetud käskudele peab auto võimalikult lühikese ajaga reageerima.

Välikatsetused algasid

Posted on Posted in blog

Jaanuari lõpus algasid meie projekti regulaarsed välikatsetused. Esimesed välikatsetused viiakse läbi robotsõiduki platvormil UKU. UKU on juba 10 aastat tagasi tudengite poolt kursuseprojektide käigus ehitatud robot, mida on kasutatud erinevates praktilistes robootika õppeainetes. Nüüd on UKU kohandatud testplatvormiks ISEAUTO projektile ja võimaldab arendajatel saada väärtuslikku tagasisidet algoritmide toimimisest juba reaalselt selles keskkonnas, kus Iseauto lõpuks sõitma hakkab.

Lisaks on meil nüüd veebruaris hea võimalus kasutada ära lühikest talve ja saada väärtusliku testandmeid isejuhtivate sõidukite toimimisest talvetingimustes ja lumes.

Vaata lühikest videot siit

Koostöömemorandum iseauto ja nutika liiklusmärgi vahel

Posted on Posted in blog

Hiljuti sõlmis TTÜ iseauto projektijuht Raivo Sell ja nutiliiklusmärke arendava Bercman Technologies AS juhatuse liige Mart Suurkask koostöömemorandumi, mille raames vahetatakse arendusprotsessi tehnilist informatsiooni ja ühtlustatakse kommunikatsiooniprotokollid, et tagada sõiduki ja taristuobjekti omavaheline suhtlus (V2I). Koostöömemorandumi tulemusena planeeritakse 2018 aastal paigaldada üks esimesi nutikaid ülekäiguraja liiklusmärke TTÜ linnakusse Iseauto marsruudile.  Nutika ülekäiguraja avaliku esitluse kajastust saab täpsemalt lugeda siit artiklist.

 

 

 

Ekspertgrupi koosolek

Posted on Posted in blog

14.11 toimus teine ekspertgrupi koosolek, kus iseauto meeskonna poolt oli põhirõhk takvaraarenduse edusammude tutvustamisel. Head nõu ja Starship pakirobotite arenduse kogemust jagas Ahti Heinla ning uue liikmena osales Maidu Üle High-Mobility esindajana.

 

 

Arenduslabor

Posted on Posted in blog

Kolisime mõned nädalad tagasi meie uude (kuid loodetavasti ajutisse) arenduslaborisse, mis asub U05-306. Sisseseade hakkab paika saama ja töö käib juba täiel hool.
Mõned pildid laborist.

 

Korea TV filmimine

Posted on Posted in blog

Täna käis Lõuna-Korea rahvuslik TV filmimas hariduslikku saadet Eestist, kus oluline osa oli isejuhtiva auto projekt. Intervjuu andis projektijuht Raivo Sell, ettevõtte esindaja Johannes Mossov ja tudengite poolt programmeerimisega tegelev Mohammad Tavassolian. Seega jälgige detsembris Lõuna-Korea TV-d!