IDEEKONKURSS

IDEEKONKURSS ISEAUTO LIIKLUSES

Eesti esimene isejuhtiv auto on siin, aga kuidas hakkab toimima tuleviku ühistranspordi mudel reaalses liikluses?

Kuulutame välja konkursi innovaatiliste lahenduste arenduseks. Ambitsioonikad tudengid, meeskonnad või muidu huvilised, pakkuge välja innovatiivne kompleksidee tuleviku ühistranspordi mudelist, kus isejuhtivad sõidukid on linnapildis juba valdavad.

Projekti esitamise tähtaeg on 20. Oktoober.

Peaauhind väärtuses 1000 €

Isejuhtiv “viimase miili” buss on meil juba testimisel, aga tulevikus on isejuhtivad sõidukid osa meie igapäevasest transpordisüsteemist, mis on palju laiem, kui üks sõiduk. Komplekslahenduse ideede ajurünnakuks ja lahenduse välja pakkumiseks oleme kuulutanud välja konkursi, kus on vaja leida ja kirjeldada terviklahendus sõiduki integreerimiseks transpordisüsteemi järgmiste aspektide osas:

 • Sõidukite omavaheline suhtlus
  • Tehniline lahendus töökindla, turvalise ja madala viivitusega sõidukite (V2V) ja sõiduk-juhtimiskeskus vaheliseks kommunikatsiooniks. Eraldi tähelepanu pöörata kommunikatsioonilahenduse küberturvalisusele
  • Protseduur riskijuhtumite haldamiseks (õnnetused, kommunikatsioonihäired, jms.)
  • Andmekorje ja logimine sõiduki, ümbritseva keskkonna ja juhtumite kohta
  • Takistuste ja probleemide korral marsruudi muutmine
  • Nõudepõhine marsruudi ja peatuste lahendus
  • Reaalaja situatsiooniülevaade operaatorile juhtimiskeskuses
  • FMS (Fleet Management Interface Standard) standardi rakendatavaus
 • Ühilduvus linna taristuga
  • Integratsioon linna transpordisüsteemiga, sh valgusfoorid jt reaalaja liikluskorralduselemendid
  • Toimetulek ajutise liikluskorraldusvahenditega (sh teetõkked, politsei reguleerimine, jms.)
  • Ühilduvus ühistranspordi piletisüsteemiga
  • Lisaandurite paigaldamise võimalus (sõidukaamera, reisijate loendur)
 • Juhtkeskus
  • Kaugjuhtimise tehniline lahendus, sh reaalaja videopilt
  • Kommunikatsioonihäirete korral manuaalsele juhtimisele üleminek
  • Operaatorite õigused, nende pädevus ja töökoormuse vajadus
  • Juhtimiskeskuse struktuur, tehniline kirjeldus ja mehitamine
  • Sõidukite visualiseerimine kaardil reaalajas
  • Hädapeatamise kauglahendus kõigile sõidukitele
  • Kriitilised süsteemi komponendid, mis tuleb dubleerida
  • Kasutajaliides reisijate ja juhtimiskeskuse vaheliseks otsesuhtluseks
 • Turvalisus
  • Turvastandardid
  • Kommunikatsioonikanalite turvalahendused
  • Turvaprotseduurid inimtööjõule (operaatorid jt juhtimiskeskuse ning hoolduse töötajad)
 • Hooldus ja käitlemine
  • Laadimislahendus, elektrivõimsuse vajadus, taristu
  • Hooldus (töövahendid, puhastamine, jms)
  • Tarkvarauuendused

Lahenduse väljatöötamisel tuleb lähtuda järgmisest situatsioonis ja piirangutest:

 1. Isejuhtivaks sõidukiks on ISEAUTO, täpsemad tehnilised parameetrid leiab “Tehniline” sektsioonist
 2. Sõidukeid on kokku maksimaalselt 3 tk
 3. Liin asub Tallinnas, Kadriorus, pikkusega 3 km (üks suund)

Konkursitöö tuleb vormistada dokumendina PDF formaadis, mis sisaldab visiooni detailset kirjeldust, tehnilist lahendust, skeeme, graafilist materjali jms. 1-2 lehte iga eelpool nimetatud punkti kohta.

Võislustöö otsustab ekspert žürii, kus on inimesi ettevõtetest, ülikoolist, kohalikust omavalitsusest jt.

Hindamiskriteeriumid:

 • Realistlikus
 • Innovaatilisus
 • Tasakaalustus osapoolte vahel ( nt ettevõtte ja riigi vahel)
 • Atraktiivsus
 • Ideede selgitatavus/projekti teostus